Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Menu góra
Strona startowa Starostwo Powiatowe Wydziały Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Referat Gospodarki Nieruchomościami
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Gospodarki Nieruchomościami, bieżące, menu 73 - BIP - Starostwo Powiatowe w Łęczycy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Referat Gospodarki Nieruchomościami

tel. (0-24) 388 72 04

 Do podstawowych zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności

1) w zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa:

a) tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa tj. inwentaryzacja nieruchomości, regulowanie stanów prawnych, współpraca przy tworzeniu zasobu z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz Wojewodą,

b) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa, tj. sporządzanie planów wykorzystania zasobów udostępnianie nieruchomości z zasobu, sprzedaż, oddawanie w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste zamiany i darowizny nieruchomości,

c) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,

d) prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego,

e) przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,

f) przygotowanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody,

g) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu,

h) zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,

i) podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,

j) przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,

k) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe.

 

2) w zakresie gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi:

a) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne stosownie do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie,

b) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu osobie uprawnionej lub jej zstępnym i działek pod budynkami osobie uprawnionej lub jej spadkobiercom- z tytułu przekazania gospodarsytwa rolnego Państwu w zamian za rentę,

c) ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, bądź mienie gromadzkie,

d) ustalenie w drodze decyzji wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,

e)wydawanie decyzji zatwierdzających ponowne klasyfikacje gruntów na wniosek zainteresowanych osób.

 

3) w zakresie ochrony gruntów rolnych:

a) wydawanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej,

b) naliczanie należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia,

c) ustalanie i naliczanie kar za wyłączenie gruntów niezgodnie z przepisami,

d) wydawanie decyzji z urzędu za wyłączenie gruntów bez decyzji o wyłączeniu,

4) realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów związanych
z właściwością rzeczową
Referatu..

 

Metryka

sporządzono
2017-12-15 przez
udostępniono
2017-12-15 00:00 przez Mariusz Karolak
zmodyfikowano
2017-12-15 12:16 przez Karolak Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1653
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.