Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Menu góra
Strona startowa Starostwo Powiatowe Wydziały Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej, bieżące, menu 70 - BIP - Starostwo Powiatowe w Łęczycy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, powszechną taksacją nieruchomości, scalaniem i wyminą gruntów, gospodarką nieruchomościami, wywłaszczeniem nieruchomości. Wydziałem kieruje Kierownik, który pełni funkcję Geodety Powiatowego.

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

1) prowadzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w zakresie którego realizowane są następujące zadania:

a) prowadzenie, gromadzenie, porządkowanie i informatyzacja oraz udostępnianie i sprzedaż danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b) weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu wydawanie decyzji odmawiających przyjęcia opracowania do zasobu.
c) założenie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
d) Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjną i administracyjną oraz prowadzi narady koordynacyjne w celu uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
e) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
f) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB), ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), rejestru cen i wartości oraz baz danych obiektów topograficznych (BDOT), baz danych mapy zasadniczej,
g) wyłączanie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność użytkową,
h) przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
i) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;

2) prowadzenie ewidencji gruntów oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów zakresie którego realizowane są następujące zadania:

a) wydawanie wypisów, wyrysów z ewidencji gruntów oraz udzielanie informacji o danych zawartych w operacie ewidencji gruntów,
b) sporządzanie rocznych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją (wykazy gruntowe),
c) orzekanie o zmianach w operacie ewidencji gruntów oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
d) zawiadamianie Sądów Rejonowych – Wydziałów Ksiąg Wieczystych o dokonanych zmianach dotyczących powierzchni, numerów i granic nieruchomości, dla których urządzone są księgi wieczyste,
e) zawiadamianie gmin o zmianach danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków,
f) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
g) prowadzenie spraw z zakresu scalania i wymiany gruntów rolnych,
h) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
i) wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych potwierdzających istnienie gospodarstw rolnych,
j) wydawanie zaświadczeń potwierdzających zmiany, jakim podlegała powierzchnia i stan prawny posiadanego gospodarstwa w sprawach o przyznanie renty strukturalnej,
k) zapewnienia jednostkom upoważnionym nieodpłatnego dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków.

Informacja ogólna

Formularze w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (Al. Jana Pawła II 1a) lub pobrać do wydruku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łęczycy.

Wypełnione wnioski wraz z załączoną klauzulą RODO należy złożyć w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, w siedzibie Starostwa Powiatowego lub poprzez ePUAP

Opłaty dokonuje się przy odbiorze:

1. kartą w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

2. kartą lub gotówką w budynku Starostwa Powiatowego,

3. przelewem po otrzymaniu dokumentu opłaty.

Metryka

sporządzono
2023-12-20 przez
udostępniono
2023-12-20 13:47 przez Karolak Mariusz
zmodyfikowano
2023-12-20 13:53 przez Karolak Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
558
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.