Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Menu góra
Strona startowa Informacje ogólne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacje ogólne, menu 22 - BIP - Starostwo Powiatowe w Łęczycy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacje ogólne

Informacje ogólne

UWAGA

Od 1 lutego 2021r. ulega zmianie rachunek bankowy (Miasto Łęczyca) dotyczący opłaty skarbowej.
Opłatę skarbową od 1 lutego należy wpłacać do Banku Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej
na nr konta: 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003 


 

  INFORMACJA  

Od dnia 01.01.2021 r. właściciel pojazdu: 

- sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia  (art. 71 ust. 7 Prawo o ruchu drogowym) 

- zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu (art. 78 ust 2 pkt. 1 Prawo o ruchu drogowym). 

Zgodnie z art 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym ustawodawca wprowadził kary pieniężne za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu. 

Powołany przepis stanowi, kto: 

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł. 


 

 Informacja  

W związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa, zapisy do Wydziału Komunikacji odbywają się wyłącznie telefonicznie. Bezpośrednia obsługa interesantów po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie w Wydziale Komunikacji odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-13:30.

Poniższe telefony są tylko i wyłącznie do spraw przy nich wymienionych. Zapisy prowadzone są na odrębnych listach, prosimy nie dzwonić w innych sprawach, niewymienionych przy danym numerze telefonu.

Ograniczenia w sposobie działalności Urzędu są wprowadzone dla bezpieczeństwa i zdrowia Interesantów jak i pracowników Starostwa Powiatowego w Łęczycy. 

Telefony kontaktowe Wydziału Komunikacji:

- Prawa jazdy – tel. (24) 388 72 15 – prosimy dzwonić tylko w sprawach związanych z prawem jazdy.

- Rejestracja pojazdów – tel. (24) 388 72 01 (zapisy w godz. 8:00 - 11:00) – prosimy dzwonić tylko w sprawie rejestracji pojazdów.

- Wydawanie dowodów rejestracyjnych  – tel. (24) 388 72 41 (zapisy w godz. 8:00 - 11:00) –  prosimy dzwonić wyłącznie w sprawach związanych z wydawaniem dowodów lub w sprawach dotyczących aktualizacji danych w dowodach rejestracyjnych (np. dopisanie współwłaściciela, adnotacja dot. gaz/hak).

- Obsługa firm leasingowych - tel. (24) 388 72 38 - rejestracja pojazdów firm leasingowych; wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych tych pojazdów i inne sprawy związane z wpisami do tych dowodów. Obsługa odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 32 /2020 Starosty Łęczyckiego.

Dodatkowo informujemy, że do pozostałych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Łęczycy również należy umówić wizytę telefonicznie.


 

  Zarządzenie Nr  17/2020

Starosty Łęczyckiego

 z dnia 27 maja 2020 roku

 

w sprawie: ogłoszenia ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego  w Łęczycy w związku z wystąpieniem epidemii.

             Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.) oraz  § 12 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 878) zarządzam co następuje:

§ 1. Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Interesantów, jak również pracowników Starostwa Powiatowego w Łęczycy od dnia 1 czerwca 2020 roku wprowadzam następujące ograniczenia w sposobie działalności Urzędu:

 1. Wejście do budynku pozostaje częściowo ograniczone  dla interesantów.

 2. W sprawach niezbędnych, w których konieczny jest bezpośredni kontakt Interesanta z urzędnikiem, osobista wizyta w Urzędzie jest możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i uzgodnieniu terminu w zakresie spraw:

 1. Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg:

- Prawa jazdy – Tel. 24 388 72 15

- Rejestracja pojazdów i wydawanie dowodów

Tel. 24 388 72 01 (zapisy w godz. 8.00-10.00)

 1. Wydziału Architektury i Budownictwa - Tel. 24 388 72 23

 2. Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska -Tel. 388 72 10

 3. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

-Gospodarka nieruchomościami - Tel. 024 388 72 04

-Ewidencja gruntów i budynków -Tel. 024 388 72 03

-Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Tel. 24 388 72 06.

 1. W sprawach nie wymienionych w pkt 2  zadania będą realizowane w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Wszelkie dokumenty i korespondencję do Urzędu należy składać pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną lub (w godz. 8.00-14.00) do pojemnika umieszczonego w  budynku Starostwa Powiatowego w Łęczycy  przy Pl. T. Kościuszki 1.  Kontakt interesantów  z pracownikami następuje wyłącznie telefoniczne i mailowo  w godzinach pracy Urzędu.

 2. Z dniem 9 czerwca 2020 roku przywrócone zostaje funkcjonowanie kasy w budynku Urzędu. Kasa czynna będzie  w godzinach przyjęć interesantów. Zaleca się dokonywanie płatności bezgotówkowych i wpłat bezpośrednio na rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Łęczycy.

 3. Interesanci będą przyjmowani z zachowaniem szczególnych środków ostrożności w założeniu, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

 4. Wejście interesanta na teren budynku Urzędu odbywa się tylko w asyście pracownika Urzędu i po uprzedniej obowiązkowej dezynfekcji rąk środkiem odkażającym dostępnym w holu Urzędu oraz przy zasłonięciu nosa i ust. (Urząd nie zapewnia rękawiczek jednorazowych).

 5. Zaleca się, aby Klient posiadał własne przybory piśmiennicze.

 6. Wszystkie decyzje dotyczące zasad obsługi w Urzędzie podejmowane są w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom, przy zachowaniu maksymalnej płynność pracy Urzędu.

§ 2. Realizację zarządzenia powierza się Kierownikom Wydziałów oraz Sekretarzowi Powiatu.

§ 3.  Zarządzenie obowiązuje do dnia jego odwołania.

§ 4. Tracą moc Zarządzenia Starosty Łęczyckiego Nr 15/2020 z dnia 20.04.2020 r. oraz Nr 16/20  z dnia 29.04.2020 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 


 Informacja Starosty Łęczyckiego 

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 czerwca 2020 r., nastąpiła zmiana siedziby Referatu Transportu i Dróg, mieszczącego się na parterze, pokój nr 7 w budynku Starostwa, na adres: Łęczyca, ul. Mickiewicza 12.

 

Telefon kontaktowy w sprawach dotyczących ww. Referatu: 24 721 2741.

 


 Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Adres: Pl. Tadeusza Kościuszki 1
99-100 Łęczyca

Tel: (24) 388 72 00
Fax: (24) 721 32 17

E-mail: sekretariat@leczyca.pl

Adres skrytki na platformie ePUAP: /5rdqsv907k/skrytka

www.leczycki.pl

 

Starosta: Janusz Mielczarek

Wicestarosta: Wojciech Zdziarski

 


 

Godziny urzędowania:

poniedziałek, wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30

środa - 7.30 - 16.30

piątek - 7.30 - 14.30

 

KASA:

 

od poniedziałku do piątku - 8.00 - 14.00  

 

Godziny bezpośredniej obsługi interesantów:

od poniedziałku do piątku - 8.00 - 14.00 

 

Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:

Adres: al. Jana Pawła II 1a 99-100 Łęczyca

Tel: (24) 388 72 03

 (24) 388 72 06

  

-------------------------------------------------

 

Metryka

data wytworzenia
2017-12-04
data udostępnienia
2017-12-04
sporządzone przez
opublikowane przez
Błaszczyk Damian
ilość odwiedzin
51346
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.