Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Menu góra
Strona startowa Dostępność Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności, bieżące, menu 204 - BIP - Starostwo Powiatowe w Łęczycy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

Zarządzenie Nr 11/2022

Starosty Łęczyckiego

z dnia  15 marca 2022 roku

 

w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności dla osób zez szczególnymi potrzebami  w Starostwie Powiatowym w Łęczycy

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 14 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w  Starostwie Powiatowym w Łęczycy na lata 2022-2024, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam harmonogram współdziałania z jednostkami podległymi Powiatu Łęczyckiego w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.  

§ 2. Koordynację wdrożenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Łęczycy na lata 2022-2024, o którym mowa w § 1 i § 2 powierzam koordynatorowi ds. dostępności.

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  11 z dnia 15.03.2022 r. Starosty Łęczyckiego

 

Na podstawie  art. 14 w zw. z art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Łęczycy.

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
NA LATA 2022-2024

 

Podstawa prawna: 

Plan działania Starostwa Powiatowego w Łęczycy na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze  szczególnymi potrzebami opracowany został na podstawie art. 14  ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Wykonując ustawowy obowiązek Starosta Łęczycki powołał Koordynatora do spraw  dostępności, którego zadaniem jest wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy.

 

Dotychczasowe działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy:

  1. W Starostwie Powiatowym w Łęczycy przeprowadzono audyt zewnętrzny, w ramach którego opracowano raport z przeglądu procedur w zakresie dostępności (zatrudnienie, obsługa klienta) oraz raport z przeglądu obejmujący obszar dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

 

  1. Analiza dostępności architektonicznej wykazała istnienie barier architektonicznych w budynkach Starostwa Powiatowego w Łęczycy oraz w jego otoczeniu, w szczególności w przestrzeniach komunikacyjnych budynku, uniemożliwiających dostęp do wszystkich pomieszczeń budynku, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

 

  1. Analiza dostępności cyfrowej stron internetowych Starostwo Powiatowego w Łęczycy wykazała, iż są one częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

  1. Analiza dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łęczycy wykazała istnienie barier w zakresie zapewnienia urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób niesłyszących.

 

Na podstawie otrzymanego raportu ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Łęczycy.

 

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENA DOSTĘPNOŚCI

Lp.

Zakres

Realizujący zadania

Zadanie

Terminy

1.

Zatrudnienie

Koordynator

Wydział Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich

- W Regulaminie naboru zostanie uwzględniona możliwość przesyłania dokumentów aplikacyjnych w postaci elektronicznej

- W Regulaminie przeprowadzania służby przygotowawczej zawarty zostanie zapis, że w przypadku osób niepełnosprawnych egzamin kończący służbę przygotowawczą zostanie odpowiednio dostosowany do ich potrzeb.

2022-2024

2.

Dostępność informacyjno- komunikacyjna

Koordynator/

Wydział Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich

- Przygotowanie i wdrożenie procedury obsługi klientów z niepełnosprawnościami.

- Przeszkolenie pracowników z zakresu zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

- Zakupienie pętli indukcyjnej  lub innych technologii wspomagających słyszenie

- Przygotowanie i opublikowanie informacji o zakresie działalności Urzędu w tekście odczytywalnym maszynowo, nagraniu tłumaczenia na polski język migowy i w tekście łatwym do czytania.

- Opublikowanie informacji o sposobie zgłaszania zapotrzebowania na usługę tłumacza online.

- Zakup sprzętu komputerowego do obsługi tłumacza online

2022-2024

3.

Dostępność cyfrowa

Koordynator/

Informatyk urzędu

- Przegląd i regularna aktualizacja deklaracji dostępności

- Poprawa dostępności strony internetowej poprzez weryfikację treści i uzupełnianie tekstów alternatywnych do grafik i zdjęć

- Weryfikacja i tworzenie dostępnych cyfrowo wniosków w Biuletynie Informacji Publicznej

- Poszerzanie wiedzy pracowników w zakresie tworzenia dostępnych dokumentów cyfrowych oraz pism urzędowych

2022-2024

4.

Dostępność architektoniczna

Koordynator/

Wydział Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich/

Wydział inwestycji i Zamówień Publicznych

 

- Wymiana drzwi wejściowych do budynku

- Zakup i montaż poręczy przy schodach

- Wymiana drzwi do Biura Obsługi Interesanta

- Zakup sprzętu do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami oraz uzupełnienie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego o informację dotyczące ewakuacji osób z niepełnosprawnościami i wykaz sprzętu do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

- Instalacja systemu alarmowego powiadamiającego pracowników i klientów dźwiękowo i wizualnie.

- Oznakowanie pomieszczeń w sposób dotykowy i kontrastowy

- Modernizacja toalety dla osób z niepełnosprawnościami w celu zapewnienia dostępności

2022-2024

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  11 z dnia 15.03.2022 r. Starosty Łęczyckiego

  

HARMONOGRAM WSPÓŁDZIALANIA Z JEDNOSTKAMI PODLEGŁYMI POWIATU ŁĘCZYCKIEGO W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022-2024

Lp.

Zakres

Realizujący zadania

Zadanie

Terminy

1.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:

- architektonicznej

- cyfrowej

- informacyjno - komunikacyjnej

Koordynator/

osoby odpowiedzialne za ustawę ds. dostępności

w jednostkach podległych

Podanie na stronie internetowej oraz BIP informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami

2022-2024

2.

Zebranie od jednostek podległych informacji

o zaplanowanych zadaniach w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator/

osoby odpowiedzialne za ustawę ds. dostępności

w jednostkach podległych

Przedłożenie zebranych informacji do Starosty Łęczyckiego

2022-2024

3.

Monitorowanie działalności Powiatu Łęczyckiego w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

 

Przesyłanie informacji na temat zapewnienia  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

2022-2024

4.

Przygotowanie jednostek podległych do składania raportów w 2025 roku

Koordynator

 

Informacja do jednostek podległych.

2022-2024

 

Metryka

sporządzono
2022-04-11 przez
udostępniono
2022-04-11 00:00 przez Karolak Mariusz
zmodyfikowano
2022-04-11 12:59 przez Karolak Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
760
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.