Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Menu góra
Strona startowa Starostwo Powiatowe Wydziały Rolnictwa i Ochrony Środowiska Informacja dotycząca rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacja dotycząca rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, bieżące, menu 195 - BIP - Starostwo Powiatowe w Łęczycy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacja dotycząca rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Informacja dotycząca rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r., poz. 1137, z 2019 r., poz.1716) rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m prowadzą:
-   starostowie
-   lub właściwe polskie związki sportowe w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1133).
Wniosek o rejestrację jednostki pływającej można złożyć w dowolnie wybranym organie rejestrującym, w tym również w formie elektronicznej.

 

Obowiązkowi rejestracji podlegają:

 1. Jacht* oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
  *Jacht – należy rozumieć, jako jacht rekreacyjny oraz komercyjny w tym skuter wodny, jednostkę pływającą służącą do celów mieszkalnych (hauseboat) oraz drewnianą replikę statku historycznego.

 1. Jednostka pływająca używana do połowów rybackich,

 2. Jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

 3. Wszystkie osoby, które posiadają zarejestrowane w/w na zasadach obowiązujących do 31.07.2020 r. jednostki, muszą dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach.

 4. Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają:

 1. Jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;

 2. Jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;

 3. Deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o rejestrację jednostki pływającej i wydanie dokumentu rejestracyjnego.

 2. Dowód własności jednostki pływającej (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego).

 3. Załączniki poświadczające następujące informacje:

  1. dane i adres właściciela/współwłaścicieli oraz armatora jednostki pływającej, jeżeli takowy został ustanowiony prze właściciela,

  2. rejestrację jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana,

  3. numer identyfikacyjny albo indywidualny numer identyfikacyjny (INI) jeżeli został nadany,

  4. rodzaj napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego także o jego mocy,

  5. model i marka jednostki pływającej,

  6. wymiary i parametry jednostki pływającej,

  7. materiał główny kadłuba jednostki pływającej,

  8. rok budowy i producent jednostki pływającej,

  9. sygnał rozpoznawczy (Call Sign) i morski radiowy numer identyfikacyjny MMSI – jeżeli zostały nadane,

  10. maksymalna dopuszczalna liczba osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności E lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,

  11. dopuszczalna siła wiatru i wysokość fali, jeżeli została określona w deklaracji zgodności E lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot.

 4. Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.

 5. Dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora, jeżeli takowy został ustanowiony przez właściciela.

 6. Deklaracja zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika – jeżeli były wydane.

 7. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją jednostki pływającej, składany w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną wszystkie załączniki potwierdzające dane jednostki objętej rejestracją należy zeskanować, w przypadku składania wersji papierowej w urzędzie wszystkie załączniki potwierdzające dane jednostki objętej rejestracją należy załączyć do wniosku.

W przypadku, gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).

Sprawy związane z rejestracją jednostki pływającej w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione (upoważnienie pisemne).

Opłaty

 1. Wysokość opłat:

  1. za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, opłata wynosi - 80 zł,

  2. Zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego, opłata wynosi - 80 zł,

  3. Za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, opłata wynosi - 80 zł,

  4. Za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających do długości 24 m, opłata wynosi - 15 zł,

  5. za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w przypadku, kiedy jednostka pływająca, zarejestrowana została zgodnie z dotychczasowymi przepisami i podlega obowiązkowi przerejestrowania do Systemu REJA24 oplata wynosi - 60 zł.

 

 1. Opłatę można wnieść:

  1. na rachunek bankowy Urzędu Starostwa Powiatowego w Łęczycy,
   pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca,
   nr: 35 9263 0000 0669 0278 2006 0001*

  1. w kasie Urzędu Starostwa Powiatowego w Łęczycy*
   *Tytuł wpłaty:  „REJA24”

 

W zakładce wzory dokumentów na stronie www.leczyca.biuletyn.net zostały opublikowane wzory druków będących częściami składowymi wniosku do wydrukowania i wypełnienia oraz złożenia w wersji elektronicznej lub papierowej.

 

Ponadto informujemy, że wniosek dotyczący rezerwacji numeru zgodnie z art.8 ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m dotyczy przypadku rezerwacji numeru dla jednostki będącej w budowie. Rezerwacja numeru jest na kres nieprzekraczający 7 miesięcy, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W przypadku, gdy jednostka nie posiada armatora nie ma potrzeby załączania druku „Armator” (R24-AR), podobnie należy postąpić w przypadku, gdy jednostka posiada jednego właściciela wówczas nie należy załączać druku o oznaczeniu R24-WL-z.

 1. Ponadto:

  1. za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) opłata skarbowa w wysokości 17 zł 

  2. opłatę można wnieść:

   • na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łęczycy, nr: 04 1240 2539 1111 0010 6102 0945

   • w kasie Urzędu Starostwa Powiatowego w Łęczycy*
    *Tytuł wpłaty „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”;

 1. Rejestrrejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m prowadzony jest w formie elektronicznej i zapewnia stały dostęp do danych służbom ratowniczym, organom ścigania i administracji państwowej.

 2. Dokument rejestracyjny ma funkcjonalną formę plastikowej karty i zawiera podstawowe informacje dotyczące jednostki pływającej oraz jest jednocześnie dowodem polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki.

 3. Dodatkowe informacje na temat funkcjonowania rejestru REJA 24 można znaleźć pod linkiem:

https://www.ums.gov.pl/9-informacje/385-wdrozenie-innowacyjnych-e-uslug-o-wysokim-poziomie-dojrzalosci-w-zakresie-rejestracji-jachtow-i-innych-jednostek-plywajacych-o-dlugosci-do-24-m.html%20

Metryka

sporządzono
2020-08-04 przez Piotr Skonieczka
udostępniono
2020-08-04 00:00 przez Karolak Mariusz
zmodyfikowano
2020-08-05 11:55 przez Karolak Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1171
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.