Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Menu góra
Strona startowa Ochrona danych osobowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ochrona danych osobowych, bieżące, menu 142 - BIP - Starostwo Powiatowe w Łęczycy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy jakie przysługują Państwu prawa i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest Starosta Łęczycki, pl. Tadeusza Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, tel.: 243887200, fax: 247213217, e-mail: sekretariat@leczyca.pl.

Inspektorem Ochrony Danych jest Maciej Twardowski, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem iod@leczyca.pl.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków i praw wynikających z Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych aktów prawnych określających zadania powiatu. Podstawą do Państwa danych osobowych są wyżej wspomniane przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO), zawierane umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dla spraw załatwianych milcząco, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji spraw załatwianych milcząco, wynikających z wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w związku z art. 122a – 122h ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Kategoriami odbiorców danych będą, w zależności od procesu przetwarzania: instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania z administratorem, w tym: podmioty hostingujące strony internetowe oraz pocztę elektroniczną, podmioty świadczące obsługę prawną, podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przetwarzania może również zależeć od wymagań umownych lub wyrażonej zgody, którą mogą Państwo wycofać w dowolnej chwili, bez wpływu na prawo do przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia stosuje się monitoring wizyjny, dla którego okres przetwarzania danych osobowych wynosi 30 dni, a rejestrowane dane nie są udostępniane innym instytucjom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Jeśli wyrazili Państwo chęć skorzystania z newsletteru, wówczas Państwa dane są przetwarzane w celu przesyłania informacji o aktualnościach, na podstawie wyrażonej zgody, do czasu jej wycofania.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do informacji oraz ich sprostowania. Mają Państwo prawo do żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw kontaktując się z Administratorem. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych w zależności od celu przetwarzania może być określone przepisami prawa, obowiązkiem umownym lub być dobrowolne, jednak niezależnie od charakteru, niepodanie danych uniemożliwi realizacje celu przetwarzania. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

W celu prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, Państwa dane są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, wynikających z Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przez nieograniczony okres wynikający z tych przepisów. Dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi hostingu poczty elektronicznej.

Ze szczegółowymi obowiązkami informacyjnymi dotyczącymi konkretnych czynności przetwarzania związanych z załatwianiem spraw mogą się Państwo zapoznać na wnioskach i drukach stosowanych w Starostwie lub dostępnymi na stronie BIP w zakładce wzory dokumentów ?bip=1&cid=37&bsc=N.

Metryka

sporządzono
2018-01-12 przez
udostępniono
2018-01-12 00:00 przez Karolak Mariusz
zmodyfikowano
2023-02-10 13:37 przez Karolak Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4031
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.