Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Menu góra
Strona startowa Powiatowe Inspekcje i Straże Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęczycy Uprawnienia i obowiązki PINB
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uprawnienia i obowiązki PINB, bieżące, menu 118 - BIP - Starostwo Powiatowe w Łęczycy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uprawnienia i obowiązki PINB

Uprawnienia i obowiązki PINB

Uprawnienia i obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego


Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, zgodnie z zapisem art. 83 ust.1 ustawy - Prawo budowlane - należą:

 1. Jako organu pierwszej instancji zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust.2, art.41 ust.4, art.44 ust.1, art.48 – 51, art.54, art.55, art.57 ust.4, 7 i 8, art.59, art.59a, art.59c ust.1, art.59d ust.1, art.59g ust.1, art.62 ust.1 pkt 3 i ust.3, art.65, art.66, art.67 ust.1 i 3, art.68, art.69, art.70 ust.2, art.71a, art.74, art.75 ust.1 pkt 3 lit. a, art.76, art.78 oraz art.97 ust.1 ustawy - Prawo budowlane.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sieradzu nadzoruje prawidłowość robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych, poprzez:

 • przyjmowanie zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy, osobach kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, oraz wszelkich zmianach tych osób

 • wstrzymywanie robót budowlanych, wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub niezgodnie z pozwoleniem lub przepisami

 • nakładanie obowiązków zmierzających do legalizacji samowolnie wykonywanych budów i innych robót budowlanych, sprawdzanie wykonania tych obowiązków, zatwierdzanie projektu budowlanego zamiennego i udzielanie pozwolenia na wznowienie robót

 • wydawanie nakazów rozbiórki, w sytuacjach, gdy legalizacja nie jest możliwa

 • wydawanie pozwoleń na użytkowanie i przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania wybudowanych obiektów

 • nakładanie kar za niezgodne z pozwoleniem wykonanie robót budowlanych

 • nakładanie kar za użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy

 • nadzorowanie wykonywania okresowych i nadzwyczajnych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

 • wydawanie nakazów usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości

 • wydawanie nakazów rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego i nienadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia

 • wydawanie nakazów opróżnienia budynku grożącego bezpośrednio zawaleniem

 • sprawdzanie wykonania obowiązku niezwłocznego usunięcia istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia

 • przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych, wyjaśnianie ich przyczyn i prowadzenie postępowań w tych sprawach

 • prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialno-ści zawodowej w budownictwie.

Metryka

sporządzono
2017-12-11 przez
udostępniono
2017-12-11 00:00 przez Marcin Tarczyński
zmodyfikowano
2017-12-11 14:56 przez Tarczyński Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1077
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.